ခုႏွစ္ရက္ သားသမီးမ်ားအတြက္ ၁၀.၃.၂၀၁၈ မွ ၁၆.၃.၂၀၁၈ အထိ ေဟာစာတမ္း

ခုႏွစ္ရက္ သားသမီးမ်ားအတြက္ ၁၀.၃.၂၀၁၈ မွ ၁၆.၃.၂၀၁၈ အထိ ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြေန႔ ေမြးသူမ်ား

ေကာင္းေသာအေျပာင္းအလဲႏွင့္ တိုးတက္မႈျဖစ္မည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္သစ္မ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္မည္။ အခက္အခဲမ်ား ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ ေငြေၾကးအကုန္အက်မ်ားမည္။ ဦးတည္ခ်က္ေျပာင္းလဲၿပီး ေဆာင္ရြက္ေသာကိစၥမွ တက္လမ္းအဆင့္ဆင့္ျဖစ္မည္။ ခ်က္ခ်င္းဆံုးျဖတ္ၿပီး ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္ေသာကိစၥမွ ေအာင္ျမင္ျခင္းႀကံဳမည္။ လမ္းေၾကာင္းေဟာင္းကို ေက်ာခိုင္း ၍ လမ္းသစ္၊ ဦးတည္ခ်က္သစ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။  ယၾတာ ။ ။ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ အုန္းယို ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

———————————————————-

တနလၤာေန႔ ေမြးသူမ်ား

အရာရာအဆင္ေျပမည္။ အခက္အခဲၾကားမွ တိုးတက္မည္။ အၾကံ သစ္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္သစ္မ်ားကို လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ ေအာင္ျမင္မည္။ သူ တစ္ပါးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာအညံ့မ်ားကို ေက်ာ္လႊား၍ တိုးတက္မႈသစ္မ်ား ျဖစ္မည္။ အလုပ္တိုးတက္မည္။ ေငြေၾကးကံေကာင္းမည္။ ေငြအစု လိုက္ဝင္မည္။ မိသားစုစီးပြား ကံတက္လမ္းေပၚေပါက္မည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္ အားလံုးကို ေက်ာ္လႊား၍ ေအာင္ျမင္မည္။ ယၾတာ ။ ။ တနလၤာေန႔တြင္ ကေရကရာလွဴဒါန္းပါ။

———————————————————-

အဂၤါေန႔ ေမြးသူမ်ား

အခြင့္အေရးႏွစ္ခြဲ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းေပၚမည္။ လမ္းသစ္ထြင္ၿပီး လုပ္ေသာကိစၥမွ ေကာင္းေသာအက်ိဳးဆက္ ရလာမည္။ ကာလအတန္ၾကာ ၿငိတြယ္ေနေသာျပႆနာမွ ကင္းလြတ္မည္။ စာရြက္စာတမ္းကိစၥ စကား ေျပာဆို ေအာင္ျမင္မည္။ အမႈျပႆနာႀကံဳက အႏိုင္ရရွိမည္။ လက္လြန္ထားသည္မ်ား လက္ဝယ္ျပန္ရမည္။ အသြားအလာ အေနအထိုင္ ဂ႐ု စိုက္ပါ။ အနီးကပ္လူ ဒုကၡေပးမည္။ ခရီးကိစၥ အဆင္ေျပမည္။ယၾတာ ။ ။ အဂၤ ါေန႔တြင္ စံပယ္ပန္း ၂၇ ပြင့္ ဘုရားကပ္လွဴပါ။

———————————————————-

ဗုဒၶဟူးေန႔ ေမြးသူမ်ား

ရပ္တန္႔ထားေသာလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္စတင္ႏိုင္မည္။ တစ္ပိုင္းတစ္စ ရပ္တန္႔ထားေသာကိစၥမ်ား အဆံုးသတ္ႏိုင္မည္။ အရပ္ေဝးမွ သတင္းေကာင္းမ်ား လက္ခံရမည္။ ေနရာအေျပာင္းအေရႊ႕၊ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အဆင္ေျပမည္။ အေရးႀကီးေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္မည္။ ခ်စ္သူႏွင့္ ခြဲရတတ္သည္။ အိမ္တြင္းေရးပဋိပကၡရွိမည္။ ခရီးသြားျခင္းအစီအစဥ္ ေအာင္ျမင္မည္။ယၾတာ ။ ။ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ လမုန္႔ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

———————————————————-

ရာဟု (ဗုဒၶဟူးမြန္းလြဲ) ေမြးသူမ်ား

ေမတၱာေရး ကံေကာင္းမည္။ မိတ္ေဆြေကာင္း အေထာက္အကူရမည္။ အလွဴမဂၤလာကိစၥမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ရမည္။ ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေဆြတစ္ဦး၏ နာေရးကိစၥ လိုက္လံကူညီေပးရမည္။ ကာလအတန္ၾကာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပဋိပကၡမ်ား ေအးၿငိမ္းသြားမည္။ လုပ္ငန္းေဟာင္းတစ္ခုအား ျပန္လည္စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အေျခအေနႀကံဳမည္။ တစ္ပါးသူမႏိုင္ မနင္းျဖစ္၍ ရပ္တန္႔ထားေသာအလုပ္ကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရမည္။ယၾတာ ။ ။ ဗုဒၶဟူးညေနတြင္ ေရႊထီးတစ္လက္ ဘုရားတြင္ လွဴဒါန္းပါ။

———————————————————-

ၾကာသပေတးေန႔ ေမြးသူမ်ား

စိတ္႐ႈပ္စရာမ်ား၊ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ရွိမည္။ တည္ၿငိမ္မႈမရွိေသာ သူမ်ား၊ လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲေနေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ စနစ္တက် စီစဥ္ထားသည္မ်ားပ်က္ယြင္းကာ ျဖစ္သလိုေဆာင္ရြက္ရ၍ စိတ္ေသာကမ်ား ျဖစ္ထြန္းမည္။ ေငြကုန္မ်ားမည္။ မသံုးမျဖစ္၍ သံုးရမည္။ အလုပ္ကိစၥအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ သဘာဝ ေဘး ဥပဒ္ ဂ႐ုစိုက္ရမည္။ယၾတာ ။ ။ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ဘိန္းမုန္႔ ဘုရားဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

———————————————————-

ေသာၾကာေန႔ ေမြးသူမ်ား

အရာရာအဆင္ေျပ၍ ေဆာင္ရြက္သမွ် ထြန္းထြန္းေပါက္ေပါက္ႏွင့္ အလိုရွိသေလာက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ အတားအဆီးမ်ားအား ေက်ာ္လႊား ႏိုင္မည္။ လုပ္ငန္းအဆင္ေျပလင့္ကစား လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္မည့္ လူေကာင္းမရွိ၍ စိတ္တိုင္းက် လုပ္ႏိုင္ခြင့္မရွိ ။ မူလစိတ္ကူးထားသည့္ လမ္း ေၾကာင္းမွ ဖယ္ခြာ၍ ဦးတည္ခ်က္ကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ကာ တိုးတက္မည္။ ကာလအတန္ၾကာ လက္တြဲေနသူမ်ားႏွင့္ လမ္းခြဲရမည္။ယၾတာ ။ ။ ေသာၾကာေန႔မ်ားတြင္ သံဃာေတာ္တို႔အား သၾကားလွဴပါ။

———————————————————-

စေနေန႔ ေမြးသူမ်ား

အတိုက္အခံ အခက္အခဲမ်ားႀကံဳၿပီးမွ ေအာင္ျမင္မည္။ ရည္မွန္းခ်က္ သစ္မ်ားကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္အား လံုးကို ေက်ာ္လႊားၿပီး ထူးျခားေသာတက္လမ္းရမည္။ လုပ္ကိုင္ေသာကိစၥ မွန္သမွ် ကိုယ့္အတြက္မဟုတ္ဘဲ သူတစ္ပါးအတြက္အက်ိဳးရွိေသာ အေနအထားႀကံဳမည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီးလုပ္ေသာကိစၥမွ ထင္ရွားေသာ တိုး တက္မႈ ရမည္။ က်န္းမာေရးအညံ့ရွိမည္။ ယၾတာ ။ ။ စေနေန႔တြင္ ထီးအနက္တစ္ေခ်ာင္းေဆာင္း၍ စမူဆာစားၿပီး လိုရာဆႏၵျပဳပါ။ ခ်မ္းေျမ့ေမတၱာတံု႔ျပန္ပါသည္။

ဆရာစံဇာဏီဘို

(Unicode Version)

ခုနှစ်ရက် သားသမီးများအတွက် ၁၀.၃.၂၀၁၈ မှ ၁၆.၃.၂၀၁၈ အထိ ဟောစာတမ်း

တနင်္ဂနွေနေ့ မွေးသူများ

ကောင်းသောအပြောင်းအလဲနှင့် တိုးတက်မှုဖြစ်မည်။ ရည်ရွယ်ချက်သစ်များနှင့် အောင်မြင်မည်။ အခက်အခဲများ ကျော်လွှားနိုင်မည်။ ငွေကြေးအကုန်အကျများမည်။ ဦးတည်ချက်ပြောင်းလဲပြီး ဆောင်ရွက်သောကိစ္စမှ တက်လမ်းအဆင့်ဆင့်ဖြစ်မည်။ ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီး ရှေ့တိုးဆောင်ရွက်သောကိစ္စမှ အောင်မြင်ခြင်းကြုံမည်။ လမ်းကြောင်းဟောင်းကို ကျောခိုင်း ၍ လမ်းသစ်၊ ဦးတည်ချက်သစ်များ ဆောင်ရွက်နိုင်မည်။  ယတြာ ။ ။ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် အုန်းယို ဆွမ်းတော်တင်ပါ။

———————————————————-

တနင်္လာနေ့ မွေးသူများ

အရာရာအဆင်ပြေမည်။ အခက်အခဲကြားမှ တိုးတက်မည်။ အကြံ သစ်၊ ရည်ရွယ်ချက်သစ်များကို လက်တွေ့ဆောင်ရွက် အောင်မြင်မည်။ သူ တစ်ပါးကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သောအညံ့များကို ကျော်လွှား၍ တိုးတက်မှုသစ်များ ဖြစ်မည်။ အလုပ်တိုးတက်မည်။ ငွေကြေးကံကောင်းမည်။ ငွေအစု လိုက်ဝင်မည်။ မိသားစုစီးပွား ကံတက်လမ်းပေါ်ပေါက်မည်။ အပြိုင်အဆိုင် အားလုံးကို ကျော်လွှား၍ အောင်မြင်မည်။ ယတြာ ။ ။ တနင်္လာနေ့တွင် ကရေကရာလှူဒါန်းပါ။

———————————————————-

အင်္ဂါနေ့ မွေးသူများ

အခွင့်အရေးနှစ်ခွဲ တစ်ပြိုင်နက်တည်းပေါ်မည်။ လမ်းသစ်ထွင်ပြီး လုပ်သောကိစ္စမှ ကောင်းသောအကျိုးဆက် ရလာမည်။ ကာလအတန်ကြာ ငြိတွယ်နေသောပြဿနာမှ ကင်းလွတ်မည်။ စာရွက်စာတမ်းကိစ္စ စကား ပြောဆို အောင်မြင်မည်။ အမှုပြဿနာကြုံက အနိုင်ရရှိမည်။ လက်လွန်ထားသည်များ လက်ဝယ်ပြန်ရမည်။ အသွားအလာ အနေအထိုင် ဂရု စိုက်ပါ။ အနီးကပ်လူ ဒုက္ခပေးမည်။ ခရီးကိစ္စ အဆင်ပြေမည်။ယတြာ ။ ။ အင်္ဂ ါနေ့တွင် စံပယ်ပန်း ၂၇ ပွင့် ဘုရားကပ်လှူပါ။

———————————————————-

ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မွေးသူများ

ရပ်တန့်ထားသောလုပ်ငန်းများ ပြန်လည်စတင်နိုင်မည်။ တစ်ပိုင်းတစ်စ ရပ်တန့်ထားသောကိစ္စများ အဆုံးသတ်နိုင်မည်။ အရပ်ဝေးမှ သတင်းကောင်းများ လက်ခံရမည်။ နေရာအပြောင်းအရွှေ့၊ အပြောင်းအလဲအတွက် ဆောင်ရွက်မှုများ အဆင်ပြေမည်။ အရေးကြီးသောဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်နိုင်မည်။ ချစ်သူနှင့် ခွဲရတတ်သည်။ အိမ်တွင်းရေးပဋိပက္ခရှိမည်။ ခရီးသွားခြင်းအစီအစဉ် အောင်မြင်မည်။ယတြာ ။ ။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် လမုန့်ဆွမ်းတော်တင်ပါ။

———————————————————-

ရာဟု (ဗုဒ္ဓဟူးမွန်းလွဲ) မွေးသူများ

မေတ္တာရေး ကံကောင်းမည်။ မိတ်ဆွေကောင်း အထောက်အကူရမည်။ အလှူမင်္ဂလာကိစ္စများ ပါဝင်ပတ်သက်ရမည်။ ရင်းနှီးသော မိတ်ဆွေတစ်ဦး၏ နာရေးကိစ္စ လိုက်လံကူညီပေးရမည်။ ကာလအတန်ကြာ ဖြစ်ပေါ်နေသော ပဋိပက္ခများ အေးငြိမ်းသွားမည်။ လုပ်ငန်းဟောင်းတစ်ခုအား ပြန်လည်စတင်ဆောင်ရွက်ရန် အခြေအနေကြုံမည်။ တစ်ပါးသူမနိုင် မနင်းဖြစ်၍ ရပ်တန့်ထားသောအလုပ်ကိစ္စများကို ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းရမည်။ယတြာ ။ ။ ဗုဒ္ဓဟူးညနေတွင် ရွှေထီးတစ်လက် ဘုရားတွင် လှူဒါန်းပါ။

———————————————————-

ကြာသပတေးနေ့ မွေးသူများ

စိတ်ရှုပ်စရာများ၊ အနှောင့်အယှက်များ ရှိမည်။ တည်ငြိမ်မှုမရှိသော သူများ၊ လှုပ်ရှားပြောင်းလဲနေသောအကြောင်းအရာများကြောင့် စနစ်တကျ စီစဉ်ထားသည်များပျက်ယွင်းကာ ဖြစ်သလိုဆောင်ရွက်ရ၍ စိတ်သောကများ ဖြစ်ထွန်းမည်။ ငွေကုန်များမည်။ မသုံးမဖြစ်၍ သုံးရမည်။ အလုပ်ကိစ္စအတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုများ အောင်မြင်မည်။ သဘာဝ ဘေး ဥပဒ် ဂရုစိုက်ရမည်။ယတြာ ။ ။ ကြာသပတေးနေ့တွင် ဘိန်းမုန့် ဘုရားဆွမ်းတော်တင်ပါ။

———————————————————-

သောကြာနေ့ မွေးသူများ

အရာရာအဆင်ပြေ၍ ဆောင်ရွက်သမျှ ထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်နှင့် အလိုရှိသလောက် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ အတားအဆီးများအား ကျော်လွှား နိုင်မည်။ လုပ်ငန်းအဆင်ပြေလင့်ကစား လုပ်ငန်းဖော်ဆောင်မည့် လူကောင်းမရှိ၍ စိတ်တိုင်းကျ လုပ်နိုင်ခွင့်မရှိ ။ မူလစိတ်ကူးထားသည့် လမ်း ကြောင်းမှ ဖယ်ခွာ၍ ဦးတည်ချက်ကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ကာ တိုးတက်မည်။ ကာလအတန်ကြာ လက်တွဲနေသူများနှင့် လမ်းခွဲရမည်။ယတြာ ။ ။ သောကြာနေ့များတွင် သံဃာတော်တို့အား သကြားလှူပါ။

———————————————————-

စနေနေ့ မွေးသူများ

အတိုက်အခံ အခက်အခဲများကြုံပြီးမှ အောင်မြင်မည်။ ရည်မှန်းချက် သစ်များကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည်။ အပြိုင်အဆိုင်အား လုံးကို ကျော်လွှားပြီး ထူးခြားသောတက်လမ်းရမည်။ လုပ်ကိုင်သောကိစ္စ မှန်သမျှ ကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ဘဲ သူတစ်ပါးအတွက်အကျိုးရှိသော အနေအထားကြုံမည်။ ယှဉ်ပြိုင်ပြီးလုပ်သောကိစ္စမှ ထင်ရှားသော တိုး တက်မှု ရမည်။ ကျန်းမာရေးအညံ့ရှိမည်။ ယတြာ ။ ။ စနေနေ့တွင် ထီးအနက်တစ်ချောင်းဆောင်း၍ စမူဆာစားပြီး လိုရာဆန္ဒပြုပါ။ ချမ်းမြေ့မေတ္တာတုံ့ပြန်ပါသည်။

ဆရာစံဇာဏီဘို