ခုႏွစ္ရက္ သားသမီးမ်ားအတြက္ မတ္လ ၂၈ ရက္မွ ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႕အထိ မေနာမယ ေဟာစာတမ္း

ခု ႏွစ္ ရက္ သား သ မီး မ်ား အ တြက္ မတ္ လ ၂၈ ရက္ မွ ဧ ၿပီ လ ၃ ရက္ ေန႕ အ ထိ မ ေနာ မ ယ ေဟာ စာ တမ္း

ခု နှစ် ရက် သား သ မီး များ အ တွက် မတ် လ ၂၈ ရက် မှ ဧ ပြီ လ ၃ ရက် နေ့ အ ထိ မ နော မ ယ ဟော စာ တမ်း

ဆရာဇင္ေယာ္နီ

ခု ႏွစ္ ရက္ သား သ မီး မ်ား အ တြက္ မတ္ လ ၂၈ ရက္ မွ ဧ ၿပီ လ ၃ ရက္ ေန႕ အ ထိ မ ေနာ မ ယ ေဟာ စာ တမ္း

ခု နှစ် ရက် သား သ မီး များ အ တွက် မတ် လ ၂၈ ရက် မှ ဧ ပြီ လ ၃ ရက် နေ့ အ ထိ မ နော မ ယ ဟော စာ တမ်း

ဆရာဇင္ေယာ္နီ