ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား လစာတိုးျမွင့္ေပးမည္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား လစာတိုးျမွင့္ေပးမည္ဟုဆို

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္သည္ ယေန႔ ျမန္မာ့ရိုးရာ ႏွစ္သစ္ကူး အခါသမယတြင္ ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္းအတြင္း အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား လစာတိုးျမွင့္ေပးမည္ဟု ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အလုပ္သမားတစ္ဦး၏ တစ္ေန႔အတြက္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ၄၈၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ အမႈထမ္းလစာမ်ားအားလံုးကုိ (၂၀) ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္ေပးၿပီး အရာထမ္း လစာမ်ားကုိ (၁၀) ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္ေပးႏုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ စီစဥ္တြက္ခ်က္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ဆိုသည္။

ယင္းတြက္ခ်က္မႈအရ အမႈထမ္းတစ္ဦး၏ အနည္းဆံုးလစာမွာ ၁၂၀၀၀၀ က်ပ္မွ ၁၃၈၀၀၀ က်ပ္ အထိ တုိးျမႇင့္သြားမွာျဖစ္ၿပီး အရာထမ္းတစ္ဦး၏ အမ်ားဆံုးလစာမွာ ၅၀၀၀၀၀ က်ပ္မွ ၅၅၀၀၀၀ က်ပ္သုိ႔ တုိးျမႇင့္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ ယခုလုိ စီမံေဆာင္ရြက္ ေပးမႈကုိ တံု႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ၀န္ထမ္းေတြ ကလည္း တာ၀န္ယူမႈျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ အထူးသတိျပဳေစလိုေၾကာင္း မိန္႕ခြန္းအတြင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ (၄၆၂၇) ခန္း တည္ေဆာက္ေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီး က်န္ ၃ ႏွစ္ တာကာလမွာလည္း အခန္း (၇၀၀၀) ေက်ာ္ကုိ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာအျဖစ္ တည္ေဆာက္ ေပးသြားရန္ စီမံထားေၾကာင္း၊  ယင္း အစီစဥ္မ်ားကို တုိးခဲ်႕ျခင္းျဖင့္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း အခန္းေပါင္း (၁) ေသာင္းေက်ာ္ တည္ေဆာက္ၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ လစဥ္အရစ္က် ေငြေခ်စနစ္ႏွင့္ ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ေျပာသည္။

လ်ွပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီးတုိးျမႇင့္ရရွိေရးအတြက္ ယခုလက္ရွိထုတ္လုပ္မႈ မဂၢါ၀ပ္ ၃၀၀၀ မွ လာမည့္ (၃) ႏွစ္အတြင္း ေနာက္ထပ္ မဂၢါ၀ပ္ ၃၀၀၀ ထပ္မံတုိးျမႇင့္၍ စုစုေပါင္းမဂၢါ၀ပ္ ၆၀၀၀ ထုတ္လုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးတြင္ လက္ရွိသံုးစြဲေနတဲ့ (230) KV လိုင္း အျပင္ ေနာက္ထပ္ (500) KV လုိင္းကုိလည္း (၃) ႏွစ္အတြင္း တုိးခ်ဲ႕ၿပီး ျဖန္႔ျဖဴးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ ဆိုသည္။

အေသးစား အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေငြထုတ္ေခ်းရာတြင္ ျမန္ဆန္လြယ္ကူေစရန္ ဒီလုပ္ငန္းမ်ား၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈကုိ သတင္းအခ်က္အလက္စုေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း (Credit Bureau) ထူေထာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ တစ္လအတြင္း ခြင့္ျပဳေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယိမ္းယိုင္ေနေသာ တရားစီရင္ေရးကို တည့္မတ္ရန္ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုျပီး တရားရံုးအသီးသီးအား တရားသူႀကီး အဆင့္ဆင့္က တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈမ်ားျဖင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲၾကရန္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးေၾကာင္း သမၼတက ေျပာသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ကို ျမႇင့္တင္ကာကြယ္ေပးႏိုင္ဖို႔ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေနႏွင့္ CBO မ်ား၊ CSO မ်ား၊ မီဒီယာ၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ျမႇင့္တင္ေဖာ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးကို ပိုမိုနွိမ္နင္းႏိုင္ရန္ အဓိကထုတ္လုပ္၊ ျဖန္႔ျဖဴး၊ သိုေလွာင္ေနသည္ ့လက္ႀကီးသမားမ်ားကို ဦးစားေပးႏွိမ္နင္းရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတက မိန္႔ခြန္းအတြင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ေရွ႕ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းမယ့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ၏ မူလပိုင္ရွင္ျဖစ္သည့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ေအာက္ေျခက စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူႏွင့္ အတူ၊ စုေပါင္းအင္အားဆိုသည့္ သေဘာတရားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ခ်ဥ္းကပ္ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ အံမဝင္ခြင္မက်တဲ့ေနရာေတြမွာ သြက္လက္ထက္ျမက္ၿပီး အရည္အေသြး ရွိတဲ့ လူစားလဲမႈေတြ လုပ္သင့္ရင္လည္း လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အနာဂတ္မွာ ေပၚထြန္း လာမယ့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အတြက္ ႀကဳိတင္စီမံေဆာင္ရြက္တဲ့အေနနဲ႔ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ တင္ျပခ်က္ေတြကို အေျခခံၿပီး ေျပာင္းလဲ သင့္တာေတြ ေျပာင္းလဲဖို႔လည္းရွိပါတယ္” ဟု သမၼက ေျပာသည္။

အထက္ပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုက္နာရမည့္ အေျခခံမူသည္ “တည္ၿငိမ္မႈ ကိုလည္းမထိခိုက္ေစ၊ အေျပာင္းအလဲေတြလည္းျဖစ္ေပၚေစ” ေသာ နည္းလမ္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈ အဆင့္ဆင့္ရွိေရးဆုိေသာ စံႏႈန္းကိုအေျခခံၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ အျခားေသာမ႑ဳိင္ႀကီးမ်ား၊ တတ္သိပညာရွင္မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ စုေပါင္းအင္အားႏွင့္ ႀကဳိးပမ္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ႏွစ္သစ္ကူးမိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

Source : Xinhua Myanmar

(Unicode Version)

နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်က အစိုးရဝန်ထမ်းများ လစာတိုးမြှင့်ပေးမည်ဟုဆို

နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်သည် ယနေ့ မြန်မာ့ရိုးရာ နှစ်သစ်ကူး အခါသမယတွင် ပြောကြားသည့် မိန့်ခွန်းအတွင်း အစိုးရဝန်ထမ်းများ လစာတိုးမြှင့်ပေးမည်ဟု ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

အလုပ်သမားတစ်ဦး၏ တစ်နေ့အတွက် အနည်းဆုံးအခကြေးငွေ ၄၈၀၀ ကျပ်နှုန်းဖြင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် အမှုထမ်းလစာများအားလုံးကို (၂၀) ရာခိုင်နှုန်း တိုးမြှင့်ပေးပြီး အရာထမ်း လစာများကို (၁၀) ရာခိုင်နှုန်း တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ရန် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် စီစဉ်တွက်ချက်ပြီး ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်က ဆိုသည်။

ယင်းတွက်ချက်မှုအရ အမှုထမ်းတစ်ဦး၏ အနည်းဆုံးလစာမှာ ၁၂၀၀၀၀ ကျပ်မှ ၁၃၈၀၀၀ ကျပ် အထိ တိုးမြှင့်သွားမှာဖြစ်ပြီး အရာထမ်းတစ်ဦး၏ အများဆုံးလစာမှာ ၅၀၀၀၀၀ ကျပ်မှ ၅၅၀၀၀၀ ကျပ်သို့ တိုးမြှင့်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရက ဝန်ထမ်းတွေအတွက် ယခုလို စီမံဆောင်ရွက် ပေးမှုကို တုံ့ပြန်သောအားဖြင့် နိုင်ငံတော်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ဝန်ထမ်းတွေ ကလည်း တာဝန်ယူမှုဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန် အထူးသတိပြုစေလိုကြောင်း မိန့်ခွန်းအတွင်း ထည့်သွင်းပြောကြားသည်။

အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် ပြီးခဲ့သည့် ၂ နှစ်တာကာလအတွင်း ဝန်ထမ်းများအတွက် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အသီးသီးတွင် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ (၄၆၂၇) ခန်း တည်ဆောက်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ကျန် ၃ နှစ် တာကာလမှာလည်း အခန်း (၇၀၀၀) ကျော်ကို ဝန်ထမ်းအိမ်ရာအဖြစ် တည်ဆောက် ပေးသွားရန် စီမံထားကြောင်း၊  ယင်း အစီစဉ်များကို တိုးချဲ့ခြင်းဖြင့် လာမည့်နှစ်များအတွင်း အခန်းပေါင်း (၁) သောင်းကျော် တည်ဆောက်ပြီး ဝန်ထမ်းများအတွက် လစဉ်အရစ်ကျ ငွေချေစနစ်နှင့် ရောင်းချပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော် သမ္မတက ပြောသည်။

လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် လျှပ်စစ်မီးတိုးမြှင့်ရရှိရေးအတွက် ယခုလက်ရှိထုတ်လုပ်မှု မဂ္ဂါဝပ် ၃၀၀၀ မှ လာမည့် (၃) နှစ်အတွင်း နောက်ထပ် မဂ္ဂါဝပ် ၃၀၀၀ ထပ်မံတိုးမြှင့်၍ စုစုပေါင်းမဂ္ဂါဝပ် ၆၀၀၀ ထုတ်လုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးတွင် လက်ရှိသုံးစွဲနေတဲ့ (230) KV လိုင်း အပြင် နောက်ထပ် (500) KV လိုင်းကိုလည်း (၃) နှစ်အတွင်း တိုးချဲ့ပြီး ဖြန့်ဖြူးပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်း ဆိုသည်။

အသေးစား အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ငွေထုတ်ချေးရာတွင် မြန်ဆန်လွယ်ကူစေရန် ဒီလုပ်ငန်းများ၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို သတင်းအချက်အလက်စုဆောင်သည့် အဖွဲ့အစည်း (Credit Bureau) ထူထောင်နိုင်ရေးအတွက် ခွင့်ပြုချက်ကို တစ်လအတွင်း ခွင့်ပြုပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယိမ်းယိုင်နေသော တရားစီရင်ရေးကို တည့်မတ်ရန် ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ်၊ ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်တရားသူကြီးများနှင့်တွေ့ဆုံပြီး တရားရုံးအသီးသီးအား တရားသူကြီး အဆင့်ဆင့်က တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုများဖြင့် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲကြရန် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးကြောင်း သမ္မတက ပြောသည်။

လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ ကို မြှင့်တင်ကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့ နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနှင့် CBO များ၊ CSO များ၊ မီဒီယာ၊ ပြည်သူများနှင့် ပူးပေါင်းပြီး အရှိန်အဟုန်ဖြင့် မြှင့်တင်ဖော်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးကို ပိုမိုနှိမ်နင်းနိုင်ရန် အဓိကထုတ်လုပ်၊ ဖြန့်ဖြူး၊ သိုလှောင်နေသည် ့လက်ကြီးသမားများကို ဦးစားပေးနှိမ်နင်းရန်ဖြစ်ကြောင်း သမ္မတက မိန့်ခွန်းအတွင်း ထည့်သွင်းပြောကြားသည်။

ပြည်ထောင်စုအစိုးရ ရှေ့ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းမယ့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို အချုပ်အခြာ အာဏာ၏ မူလပိုင်ရှင်ဖြစ်သည့် ပြည်သူလူထုနှင့် နီးစပ်သော အောက်ခြေက စတင်မည်ဖြစ်ပြီး ပြည်သူနှင့် အတူ၊ စုပေါင်းအင်အားဆိုသည့် သဘောတရားနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို ချဉ်းကပ်ရမှာ ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။

“ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ အံမဝင်ခွင်မကျတဲ့နေရာတွေမှာ သွက်လက်ထက်မြက်ပြီး အရည်အသွေး ရှိတဲ့ လူစားလဲမှုတွေ လုပ်သင့်ရင်လည်း လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အနာဂတ်မှာ ပေါ်ထွန်း လာမယ့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အတွက် ကြိုတင်စီမံဆောင်ရွက်တဲ့အနေနဲ့ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု လျှော့ချပြီး တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်တွေရဲ့ တင်ပြချက်တွေကို အခြေခံပြီး ပြောင်းလဲ သင့်တာတွေ ပြောင်းလဲဖို့လည်းရှိပါတယ်” ဟု သမ္မက ပြောသည်။

အထက်ပါ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် အခြေခံမူသည် “တည်ငြိမ်မှု ကိုလည်းမထိခိုက်စေ၊ အပြောင်းအလဲတွေလည်းဖြစ်ပေါ်စေ” သော နည်းလမ်းနှင့် ဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်ကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် တာဝန်ခံမှု၊ တာဝန်ယူမှု အဆင့်ဆင့်ရှိရေးဆိုသော စံနှုန်းကိုအခြေခံပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ အခြားသောမဏ္ဍိုင်ကြီးများ၊ တတ်သိပညာရှင်များ၊ အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၊ သတင်းမီဒီယာများနှင့် ပြည်သူများ၏ စုပေါင်းအင်အားနှင့် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်က နှစ်သစ်ကူးမိန့်ခွန်းတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။

Source : Xinhua Myanmar

ကမ႓ာေပၚက အႀကီးဆံုး ၾကာပင္