ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေျပာသည့္ ေခါင္းေဆာင္ အေၾကာင္း

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ က်ရာတာဝန္ကို မဆုတ္မနစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ ဂ်ပန္ေခတ္တြင္ စစ္ဝန္ႀကီးႏွင့္ စစ္ေသနာပတိအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဖက္ဆစ္ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ေဟာင္းအျဖစ္ လည္းေကာင္း ေခါင္းေဆာင္ကာ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲကို ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္တို႔တြင္ ရွိရ မည့္အရည္အခ်င္းမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ တာဝန္ မ်ားအေၾကာင္းကို ေကာင္းမြန္စြာ သိနားလည္ ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သူ႔မိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္လည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားအေၾကာင္းတုိ႔ကို အလ်ဥ္းသင့္သည့္ အခါတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားေလ့ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ေခါင္းေဆာင္လုပ္မည့္သူ

ဖက္ဆစ္ေပးေသာ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး ပထမ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔တြင္ စစ္ဝန္ႀကီးအျဖစ္ျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ၌ ေခါင္းေဆာင္လုပ္မည့္သူမ်ားသည္ မိမိကိုယ္မိမိ တန္ဖိုးထားဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံလြတ္လပ္ ေရးအတြက္ စြန္႔စားၿပီးမလုပ္သည့္သူမ်ားသည္ မည္သည့္အခါမွ ေခါင္းေဆာင္မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

”ဘယ္သူျဖစ္ျဖစ္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခ်င္ရင္ ေခါင္းေဆာင္လုပ္ႏ္ိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းနဲ႔ျပည့္စုံ ၿပီး လက္ရွိေခါင္းေဆာင္ေတြထက္ တိုင္းျပည္ ေကာင္းေအာင္ ရြပ္ရြပ္ခြၽံခြၽံလုပ္ၾကပါ။ သူမ်ား ႏွာေခါင္းနဲ႔ အသက္႐ွဴၿပီး တန္တန္-မတန္တန္ ရာထူးမလိုခ်င္ၾကပါနဲ႔။ ကိုယ့္တန္ဖိုးကိုထားၾကပါ။ အရည္အခ်င္းလည္းမရွိ၊ ဘယ္သူကမွ အသိ အမွတ္ျပဳေလာက္ေအာင္ စြန္႔စားခ်က္လည္းမရွိ၊ ႀကီးက်ယ္ခ်င္တဲ့လူေတြဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ေခါင္းေဆာင္မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။”

ေခါင္းေဆာင္၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ တာဝန္

၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္ေသာအဖြဲ႕သည္ ဘိလပ္တြင္ ၿဗိတိသွ် အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးၾကကာ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာရာ အဆိုပါ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ျမဴနီ စီပယ္အဖြဲ႕ဝင္လူႀကီးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားက ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္တြင္ ဂုဏ္ျပဳ ဧည့္ခံပြဲတစ္ရပ္က်င္းပကာ ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ ဂုဏ္ျပဳဧည့္ခံပြဲတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းက ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူတြင္ ရွိရ မည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တာဝန္မ်ားအေၾကာင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

”ေခါင္းေဆာင္ဟာ ဟိုလူေျပာ ဟုတ္ႏိုးႏိုး၊ ဒီလူေျပာ ဟုတ္ႏိုးႏိုး ေယာင္ခ်ာခ်ာလုပ္ရင္ ေခါင္းေဆာင္မဟုတ္ဘူး၊ ေခါင္းေဆာင္လုပ္တဲ့ သူေတြဟာ ကိုယ္ယုံၾကည္တဲ့ကိစၥကို တိုင္းသူ ျပည္သားေတြကို ေျပာရဲရမယ္၊ ရွင္းျပႏိုင္ရမယ္၊ အသက္စြန္႔တဲ့ေနရာမယ္ စြန္႕ရဲရမယ္၊ အခ်ိန္အခါ လိုက္ၿပီး လုပ္ရမယ္၊ အမ်ားေယာင္လို႔ ေယာင္ရ တယ္၊ အေမာင္ ေတာင္မွန္းေျမာက္မွန္းမသိ ဆိုရင္ ေခါင္းေဆာင္မဟုတ္ဘူး၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ မယုံတဲ့လူဟာ ဘယ္အခါမွ တျခားလူကိုမယုံဘူး၊ ကိုယ့္တိုင္းသူျပည္သားကိုလည္း မယုံဘူး၊ ကြၽန္ေတာ့္အဖို႔ ကြၽန္ေတာ့္ကိုယ္ကိုယ္ ကြၽန္ေတာ္ ယုံတယ္၊ ခင္ဗ်ားတို႔ကိုလည္း ယုံၾကည္တယ္၊ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးလည္း ယုံၾကည္တယ္၊ ဘယ္ ကိစၥမဆို လုပ္ရင္မွားတယ္၊ မွန္တယ္ဆိုတာ ရာဇဝင္က ဆုံးျဖတ္လိမ့္မယ္”

ေခါင္းေဆာင္တို႔၏ တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ား

၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသားၾကားျဖတ္အစိုးရ က တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္အတြက္ ေရြး ေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ စိုင္းျပင္းေနစဥ္ ႏိုင္ငံေရးလက္ေဟာင္းသမားႀကီးမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ ပြဲပ်က္ေစရန္ ေျခပုန္းခုတ္ေဆာင္ရြက္လာၾက သျဖင့္ အဆိုပါ ဆန္႔က်င္ေရးသမားမ်ားကို အေရးယူရန္လိုေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဖဆပလေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကို အသိေပးသည့္ အေနျဖင့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၅ ရက္က တိုင္းျပည္ သို႔ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ မိန္႔ခြန္းတြင္ ေခါင္းေဆာင္တို႔၏ တာဝန္ႏွင့္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ့ပါ သည္။

”ယေန႔အထိ ကြၽန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြရဲ႕ လုပ္ပုံ ကိုင္ပုံေတြဟာ ဘာမွေက်နပ္စရာမရွိေသးဘူး။ မွန္တယ္ထင္တာကို မလုပ္ရဲတာပဲ။ ကိုယ့္စိတ္ ထဲက အလုပ္တစ္ခုဟာ ဘယ္ေလာက္ပင္မွန္ တယ္လို႔ထင္ေနပါေစ၊ ဘယ္သူက ဘယ္လို ထင္ မွာလဲ၊ ဘာေျပာမလဲဆိုတာေတြကို ေတြးၿပီး ယုံ တာကတစ္မ်ိဳး၊ လုပ္တာကတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေနၾကပါ တယ္။ အဲဒါေတြဟာ ေခါင္းေဆာင္လုပ္ရမယ့္လူ ေတြနဲ႔ေတာ့ ျပဒါးတစ္လမ္း၊ သံတစ္လမ္းပဲ”

”ေရွးတုန္းက ေခါင္းေဆာင္မႈဟာ အစည္း အေဝးတက္တာမွစၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်တာ မွာ အဆုံးသတ္တာပဲ။ ယခုေခတ္ ေခါင္းေဆာင္ မႈဟာ ဒါေလာက္နဲ႔မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ ယခုေခတ္ ေခါင္းေဆာင္မႈဟာ ျပာပုံနဲ႔ေလာင္စာသာက်န္ ေတာ့တဲ့ ဘဝဆိုးႀကီးမွ ဗမာျပည္ႀကီးကို အသစ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈျဖစ္ရ မယ္။ ဒီေလာက္ႀကီးေလးတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈႀကီး ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္းနဲ႔ တာဝန္ယူခ်င္တယ္ဆိုရင္ အခုလိုေတြေဝေနလို႔ မျဖစ္ေတာ့ဘူး၊ အဲဒီေတာ့ က်ဳပ္တို႔ဟာ လူထု ေခါင္းေဆာင္လုပ္မယ္ဆိုရင္ လူထုအက်ိဳးကို တကယ္တမ္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾက ရေပလိမ့္မယ္။ ခ်ီတုံခ်တုံအျဖစ္မ်ိဳးကို စြန္႔ပစ္ၾက ရလိမ့္မယ္”

ေခါင္းေဆာင္တုိ႔၏ အရည္အေသြးမ်ား

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္တို႔တြင္ ရွိရမည့္အရည္အေသြးမ်ားလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းတြင္ ရွိေပသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္ အေသြးမ်ားကား မ်ားျပား လွေပသည္။ ဆႏၵျပင္းျပ ျခင္း၊ သမာဓိရွိျခင္း၊ မိမိ ကိုယ္မိမိ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ စြမ္းရွိျခင္း၊ မိမိကိုယ္မိမိ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈရွိျခင္း၊ ခံႏိုင္ရည္ ရွိျခင္း၊ တရားမွ်တမႈရွိျခင္း၊ ကိုယ္ခ်င္း စာတတ္ျခင္း၊ ျပတ္သားစြာေဆာင္ရြက္ တတ္ျခင္း၊ ၿခိဳးျခံေခြၽတာၿပီး ႐ိုးသား ေျဖာင့္မတ္ျခင္း စသည့္အရည္အေသြး တို႔မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ ထင္ရွားေသာ အရည္ အေသြးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ထူးျခားေသာ အရည္ အေသြး

အဆိုပါ ေခါင္းေဆာင္ အရည္အေသြး မ်ားစြာ အနက္ ၿခိဳးၿခံေခြၽတာၿပီး ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္သည့္ အရည္အေသြးမွာ ေႏွာင္းလူတို႔အမွတ္ရေစ ေသာ အရည္အေသြးမ်ားအျဖစ္ ထင္ရွားလွပါ သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ႏိုင္ငံလြတ္လပ္ ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ကာလအတြင္း ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့ စြာ ေနထိုင္ခဲ့ရသည္။ ယင္း အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမွာ ခံႏိုင္ရည္ ရွိခဲ့ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သူမတူ သည့္ ထူးျခားေသာအရည္အေသြးဟု ဆိုႏိုင္ပါ သည္။ သူ႕မိန္႔ခြန္းတစ္ခုတြင္ အဆိုပါခံႏိုင္ရည္ ရွိသည့္ အရည္အေသြးတစ္ရပ္ကို ေအာက္ပါ အတိုင္း ေတြ႕ရသည္။

”ယခုဝန္ႀကီးျဖစ္ရေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္ ဘာမွ ထူးထူးျခားျခားမရွိပါဘူး။ ဂ်ပန္ေခတ္တစ္ေခတ္ လုံးကလည္း စစ္ဝန္ႀကီးဆိုၿပီး ကြၽန္ေတာ့္မွာ အဝတ္ႏွစ္ထည္၊ သုံးထည္ကလြဲၿပီး အပိုမရွိခဲ့ပါ ဘူး။ ယခုေခတ္ေရာက္ျပန္ေတာ့ ဒါေတြကို ဝတ္ ေနရတာပဲ။ အခုဝတ္ေနတဲ့ ေဘာင္းဘီနဲ႔ အက်ႌ ေတာင္ ယခုဝန္ႀကီးရာထူးကိုယူၿပီးမွ မိတ္ေဆြ ေတြက ၾကည့္မေကာင္းလို႔ အတင္းလာခ်ဳပ္ခိုင္း တာနဲ႔ ၾကံဖန္ၿပီးခ်ဳပ္လိုက္ရတယ္။ ယခု ဝန္ႀကီး အျဖစ္နဲ႔ လခဘယ္ေလာက္ယူမယ္ဆိုတာ ဖဆပလက ဆုံးျဖတ္မေပးေသးဘူး။ ဘယ္ ေလာက္ပဲဆုံးျဖတ္ဆုံးျဖတ္ က်ဳပ္မွာ စားေသာက္ ႐ုံကပိုမွာမဟုတ္ဘူး”

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ အမ်ိဳးသားေခါင္း ေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ျမန္မာ ျပည္သူတို႔၏ ေလးစားၾကည္ညိဳျခင္းကို ခံရျခင္း မွာ သူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းေပၚလာသည့္အခါတိုင္း ႏိုင္ငံ့ ေခါင္းေဆာင္ပီပီ အသက္စြန္႔ရမည္ကိုလည္း မေၾကာက္၊ ကဲ့ရဲ႕႐ႈတ္ခ်ခံရမည္ကိုလည္း မမႈဘဲ ဟုတ္တိုင္းမွန္ရာကို ရြပ္ရြပ္ခြၽံခြၽံေခါင္းေဆာင္ ကာ လုပ္ျပခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု၏ ေလးစားၾကည္ညိဳျခင္းကို ခံေနရျခင္းျဖစ္ပါ ေၾကာင္း တင္ျပရင္း (၇၁)ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ ေန႔ကို ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳ ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါ သည္။

ဇြဲသန္းသွ်င္း(သုံးဆယ္)

Source : Myanmaalinn

(Unicode Version)

ဗိုလ်ချုပ်ပြောသည့် ခေါင်းဆောင် အကြောင်း

ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးအတွက် ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ကျရာတာဝန်ကို မဆုတ်မနစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သော ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းသည် ဂျပန်ခေတ်တွင် စစ်ဝန်ကြီးနှင့် စစ်သေနာပတိအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဖက်ဆစ် တိုက်ဖျက်ရေး၊ ပြည်သူ့လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းအဖြစ် လည်းကောင်း ခေါင်းဆောင်ကာ လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲကို ဆင်နွှဲခဲ့သည်။

ဗိုလ်ချုပ်သည် နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တို့တွင် ရှိရ မည့်အရည်အချင်းများအကြောင်းနှင့် တာဝန် များအကြောင်းကို ကောင်းမွန်စွာ သိနားလည် ပြီးဖြစ်ပါသည်။ သူ့မိန့်ခွန်းများတွင်လည်း ခေါင်းဆောင်များ၏ အရည်အချင်းများနှင့် တာဝန်များအကြောင်းတို့ကို အလျဉ်းသင့်သည့် အခါတိုင်း ထည့်သွင်းပြောကြားလေ့ရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။

ခေါင်းဆောင်လုပ်မည့်သူ

ဖက်ဆစ်ပေးသော ဗမာ့လွတ်လပ်ရေး ပထမ နှစ်ပတ်လည်နေ့တွင် စစ်ဝန်ကြီးအဖြစ်ဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မိန့်ခွန်းပြောကြားရာ၌ ခေါင်းဆောင်လုပ်မည့်သူများသည် မိမိကိုယ်မိမိ တန်ဖိုးထားဖို့လိုအပ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံလွတ်လပ် ရေးအတွက် စွန့်စားပြီးမလုပ်သည့်သူများသည် မည်သည့်အခါမှ ခေါင်းဆောင်မဖြစ်နိုင်ကြောင်း စသည်ဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း မိန့်ခွန်းပြောကြား ခဲ့ပါသည်။

”ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ် ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်ရင် ခေါင်းဆောင်လုပ်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းနဲ့ပြည့်စုံ ပြီး လက်ရှိခေါင်းဆောင်တွေထက် တိုင်းပြည် ကောင်းအောင် ရွပ်ရွပ်ချွံချွံလုပ်ကြပါ။ သူများ နှာခေါင်းနဲ့ အသက်ရှူပြီး တန်တန်-မတန်တန် ရာထူးမလိုချင်ကြပါနဲ့။ ကိုယ့်တန်ဖိုးကိုထားကြပါ။ အရည်အချင်းလည်းမရှိ၊ ဘယ်သူကမှ အသိ အမှတ်ပြုလောက်အောင် စွန့်စားချက်လည်းမရှိ၊ ကြီးကျယ်ချင်တဲ့လူတွေဟာ ဘယ်တော့မှ ခေါင်းဆောင်မဖြစ်နိုင်ဘူး။”

ခေါင်းဆောင်၏ အရည်အချင်းနှင့် တာဝန်

၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ခေါင်းဆောင်သောအဖွဲ့သည် ဘိလပ်တွင် ဗြိတိသျှ အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက် ဆွေးနွေးကြကာ အောင်ဆန်း-အက်တလီစာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီး ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂ ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာရာ အဆိုပါ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ရန်ကုန်မြို့တော် မြူနီ စီပယ်အဖွဲ့ဝင်လူကြီးများနှင့် မြို့မိမြို့ဖများက ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက်တွင် ဂုဏ်ပြု ဧည့်ခံပွဲတစ်ရပ်ကျင်းပကာ ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြသည်။

အဆိုပါ ဂုဏ်ပြုဧည့်ခံပွဲတွင် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းက ခေါင်းဆောင်လုပ်သူတွင် ရှိရ မည့် အရည်အချင်းများနှင့် ခေါင်းဆောင်များ၏ တာဝန်များအကြောင်းကို အောက်ပါအတိုင်း မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သည်။

”ခေါင်းဆောင်ဟာ ဟိုလူပြော ဟုတ်နိုးနိုး၊ ဒီလူပြော ဟုတ်နိုးနိုး ယောင်ချာချာလုပ်ရင် ခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘူး၊ ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ သူတွေဟာ ကိုယ်ယုံကြည်တဲ့ကိစ္စကို တိုင်းသူ ပြည်သားတွေကို ပြောရဲရမယ်၊ ရှင်းပြနိုင်ရမယ်၊ အသက်စွန့်တဲ့နေရာမယ် စွန့်ရဲရမယ်၊ အချိန်အခါ လိုက်ပြီး လုပ်ရမယ်၊ အများယောင်လို့ ယောင်ရ တယ်၊ အမောင် တောင်မှန်းမြောက်မှန်းမသိ ဆိုရင် ခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘူး၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မယုံတဲ့လူဟာ ဘယ်အခါမှ တခြားလူကိုမယုံဘူး၊ ကိုယ့်တိုင်းသူပြည်သားကိုလည်း မယုံဘူး၊ ကျွန်တော့်အဖို့ ကျွန်တော့်ကိုယ်ကိုယ် ကျွန်တော် ယုံတယ်၊ ခင်ဗျားတို့ကိုလည်း ယုံကြည်တယ်၊ ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးလည်း ယုံကြည်တယ်၊ ဘယ် ကိစ္စမဆို လုပ်ရင်မှားတယ်၊ မှန်တယ်ဆိုတာ ရာဇဝင်က ဆုံးဖြတ်လိမ့်မယ်”

ခေါင်းဆောင်တို့၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများ

၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ခေါင်းဆောင်သော အမျိုးသားကြားဖြတ်အစိုးရ က တိုင်းပြုပြည်ပြုလွှတ်တော်အတွက် ရွေး ကောက်ပွဲကျင်းပရန် စိုင်းပြင်းနေစဉ် နိုင်ငံရေးလက်ဟောင်းသမားကြီးများသည် ရွေးကောက် ပွဲပျက်စေရန် ခြေပုန်းခုတ်ဆောင်ရွက်လာကြ သဖြင့် အဆိုပါ ဆန့်ကျင်ရေးသမားများကို အရေးယူရန်လိုကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ဖဆပလခေါင်းဆောင်ပိုင်းကို အသိပေးသည့် အနေဖြင့် ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဧပြီ ၅ ရက်က တိုင်းပြည် သို့ မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သည်။ မိန့်ခွန်းတွင် ခေါင်းဆောင်တို့၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအတိုင်းပြောကြားခဲ့ပါ သည်။

”ယနေ့အထိ ကျွန်တော်တို့တစ်တွေရဲ့ လုပ်ပုံ ကိုင်ပုံတွေဟာ ဘာမှကျေနပ်စရာမရှိသေးဘူး။ မှန်တယ်ထင်တာကို မလုပ်ရဲတာပဲ။ ကိုယ့်စိတ် ထဲက အလုပ်တစ်ခုဟာ ဘယ်လောက်ပင်မှန် တယ်လို့ထင်နေပါစေ၊ ဘယ်သူက ဘယ်လို ထင် မှာလဲ၊ ဘာပြောမလဲဆိုတာတွေကို တွေးပြီး ယုံ တာကတစ်မျိုး၊ လုပ်တာကတစ်မျိုး ဖြစ်နေကြပါ တယ်။ အဲဒါတွေဟာ ခေါင်းဆောင်လုပ်ရမယ့်လူ တွေနဲ့တော့ ပြဒါးတစ်လမ်း၊ သံတစ်လမ်းပဲ”

”ရှေးတုန်းက ခေါင်းဆောင်မှုဟာ အစည်း အဝေးတက်တာမှစပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချတာ မှာ အဆုံးသတ်တာပဲ။ ယခုခေတ် ခေါင်းဆောင် မှုဟာ ဒါလောက်နဲ့မဖြစ်တော့ဘူး။ ယခုခေတ် ခေါင်းဆောင်မှုဟာ ပြာပုံနဲ့လောင်စာသာကျန် တော့တဲ့ ဘဝဆိုးကြီးမှ ဗမာပြည်ကြီးကို အသစ် ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုဖြစ်ရ မယ်။ ဒီလောက်ကြီးလေးတဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုကြီး ကို ကျွန်တော်တို့တစ်တွေ နိုင်နိုင်နင်းနင်းနဲ့ တာဝန်ယူချင်တယ်ဆိုရင် အခုလိုတွေဝေနေလို့ မဖြစ်တော့ဘူး၊ အဲဒီတော့ ကျုပ်တို့ဟာ လူထု ခေါင်းဆောင်လုပ်မယ်ဆိုရင် လူထုအကျိုးကို တကယ်တမ်းဆောင်ရွက်နိုင်အောင် ကြိုးပမ်းကြ ရပေလိမ့်မယ်။ ချီတုံချတုံအဖြစ်မျိုးကို စွန့်ပစ်ကြ ရလိမ့်မယ်”

ခေါင်းဆောင်တို့၏ အရည်အသွေးများ

ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင် ဖြစ်သည်နှင့်အညီ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တို့တွင် ရှိရမည့်အရည်အသွေးများလည်း ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းတွင် ရှိပေသည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ခေါင်းဆောင်မှု အရည် အသွေးများကား များပြား လှပေသည်။ ဆန္ဒပြင်းပြ ခြင်း၊ သမာဓိရှိခြင်း၊ မိမိ ကိုယ်မိမိ ထိန်းသိမ်းနိုင် စွမ်းရှိခြင်း၊ မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိခြင်း၊ ခံနိုင်ရည် ရှိခြင်း၊ တရားမျှတမှုရှိခြင်း၊ ကိုယ်ချင်း စာတတ်ခြင်း၊ ပြတ်သားစွာဆောင်ရွက် တတ်ခြင်း၊ ခြိုးခြံချွေတာပြီး ရိုးသား ဖြောင့်မတ်ခြင်း စသည့်အရည်အသွေး တို့မှာ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း၏ ထင်ရှားသော အရည် အသွေးများ ဖြစ်ပါသည်။

ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ထူးခြားသော အရည် အသွေး

အဆိုပါ ခေါင်းဆောင် အရည်အသွေး များစွာ အနက် ခြိုးခြံချွေတာပြီး ရိုးသားဖြောင့်မတ်သည့် အရည်အသွေးမှာ နှောင်းလူတို့အမှတ်ရစေ သော အရည်အသွေးများအဖြစ် ထင်ရှားလှပါ သည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် နိုင်ငံလွတ်လပ် ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေစဉ်ကာလအတွင်း ဆင်းရဲချို့တဲ့ စွာ နေထိုင်ခဲ့ရသည်။ ယင်း အတွက် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမှာ ခံနိုင်ရည် ရှိခဲ့ပါသည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ သူမတူ သည့် ထူးခြားသောအရည်အသွေးဟု ဆိုနိုင်ပါ သည်။ သူ့မိန့်ခွန်းတစ်ခုတွင် အဆိုပါခံနိုင်ရည် ရှိသည့် အရည်အသွေးတစ်ရပ်ကို အောက်ပါ အတိုင်း တွေ့ရသည်။

”ယခုဝန်ကြီးဖြစ်ရပေမယ့် ကျွန်တော် ဘာမှ ထူးထူးခြားခြားမရှိပါဘူး။ ဂျပန်ခေတ်တစ်ခေတ် လုံးကလည်း စစ်ဝန်ကြီးဆိုပြီး ကျွန်တော့်မှာ အဝတ်နှစ်ထည်၊ သုံးထည်ကလွဲပြီး အပိုမရှိခဲ့ပါ ဘူး။ ယခုခေတ်ရောက်ပြန်တော့ ဒါတွေကို ဝတ် နေရတာပဲ။ အခုဝတ်နေတဲ့ ဘောင်းဘီနဲ့ အကျႌ တောင် ယခုဝန်ကြီးရာထူးကိုယူပြီးမှ မိတ်ဆွေ တွေက ကြည့်မကောင်းလို့ အတင်းလာချုပ်ခိုင်း တာနဲ့ ကြံဖန်ပြီးချုပ်လိုက်ရတယ်။ ယခု ဝန်ကြီး အဖြစ်နဲ့ လခဘယ်လောက်ယူမယ်ဆိုတာ ဖဆပလက ဆုံးဖြတ်မပေးသေးဘူး။ ဘယ် လောက်ပဲဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ် ကျုပ်မှာ စားသောက် ရုံကပိုမှာမဟုတ်ဘူး”

အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရလျှင် အမျိုးသားခေါင်း ဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် မြန်မာ ပြည်သူတို့၏ လေးစားကြည်ညိုခြင်းကို ခံရခြင်း မှာ သူသည် မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးအတွက် နည်းလမ်းပေါ်လာသည့်အခါတိုင်း နိုင်ငံ့ ခေါင်းဆောင်ပီပီ အသက်စွန့်ရမည်ကိုလည်း မကြောက်၊ ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချခံရမည်ကိုလည်း မမှုဘဲ ဟုတ်တိုင်းမှန်ရာကို ရွပ်ရွပ်ချွံချွံခေါင်းဆောင် ကာ လုပ်ပြခဲ့သောကြောင့် ပြည်သူလူထု၏ လေးစားကြည်ညိုခြင်းကို ခံနေရခြင်းဖြစ်ပါ ကြောင်း တင်ပြရင်း (၇၁)နှစ်မြောက် အာဇာနည် နေ့ကို ကြိုဆိုဂုဏ်ပြု ရေးသားတင်ပြလိုက်ရပါ သည်။

ဇွဲသန်းသျှင်း(သုံးဆယ်)

Source : Myanmaalinn