ဘာေၾကာင့္ ေျမဂရံ အမည္ေပါက္ လုပ္ဖို႔ စိတ္ပ်က္ၾကတာလဲ

ျပည္သူေတြ ဘာေၾကာင့္ ေျမဂရံ/အမည္ေပါက္ လုပ္ဖို႔စိတ္ပ်က္ၾကတာလဲ

ရက္စြဲ (23-11-2018)

(ဒီလိုေရးျခင္းဟာ သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြကို ထိခိုက္နစ္နာေစလိုလို႔မဟုတ္ပါဘူး။ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ဘယ္လိုျမန္ေအာင္ခ်ံဳ႕ႏိုင္မလဲ ဝိုင္းဝန္းစဥ္းစားႏိုင္ေအာင္ပါ)

ေျမဂရံတခုလုပ္ရင္ အခ်က္အလက္ဘယ္ေလာက္ပဲျပည့္စံုပါေစ လုပ္ငန္းစဥ္ကိုနားလည္ေနတာေတာင္ (ေျမပံုကူး အခြန္ေဆာင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ေျမပံုထပ္ကူး ဂရံ/ဘိုးဘြားေလွ်ာက္)အစအဆံုး ေျမစာရင္းဌာန၊ အခြန္ရံုး ၊ ေထြအုပ္ဌာန ဒီရံုးသံုးခု အတက္အဆင္းဟာ ၄/၅/၆ လၾကာတတ္တာ သဘာဝတခုလားေတာင္ေမးရပါေတာ့မယ္

ဒါေၾကာင့္တခိ်ဳ႕ျပည္သူေတြ ဘာဂရံမွမလုပ္ပဲ စာခ်ဳပ္ေလးေတြပဲကိုင္ထားၾကတာပါ။ တကယ္ေတာ့ ဂရံမလုပ္ပဲထားျခင္းဟာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ဂရံအခြန္ေတြအမ်ားႀကီးနစ္နာပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ က်ႊန္ေတာ္ခန္႔မွန္းၾကည့္တာ အမွန္တကယ္ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႉ ၂၀ ရာနႉန္းေလာက္သာ အမည္ေပါက္ဂရံ/ဘိုးဘြား/၃ခ/ပံုစံ ၇ ေတြရွိၾကမွာပါ။

က်န္ ၈၀ ရာနႉန္းဟာ ရံုးကိစၥေတြနားမလည္လို႔မလုပ္ၾကသလို ရံုးေတြရဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္အရမ္းၾကာျမင့္မႉေတြကို စိတ္ပ်က္သူေတြမ်ားလွပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ၈၀ ရာနႉန္းေသာ ေျမခြန္ေတြအရမ္းနစ္နာပါတယ္။ ဒါအျပင္ မိမိတို႔လို SME လုပ္ငန္းမ်ားအသက္ရွင္ဖို႔လိူအပ္ေသာ ေငြအရင္အႏွီးအတြက္ ေခ်းေငြမ်ားေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႉလိုအပ္ျပန္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ SME သမားေတြဟာ မျဖစ္မေန ေျမပိုင္ဆိုင္မႉလုပ္ၾကပါတယ္။

တခိ်ဳ႕SME ေတြဟာ ေျမပိုင္ဆိုင္မႉမရွိလို႔ေခ်းေငြမရၾကျပန္ဘူး ဒီအတြက္လုပ္ငန္းေတြတိုးတက္သင့္သေလာက္မတိုးတက္ႏိုင္ပါဘူး။ သူတို႔ဟာပိုင္ဆိုင္မႉမရွိတာ မလုပ္လို႔မရွိတာထက္ လုပ္ရမွာေၾကာက္ၾကလိူ႔ပါပဲ။ ရံုးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ယခုထက္ပိုမိုျမန္ဆန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရင္ ျပည္သူေတြပိုမိုယံုၾကည္ၿပီး အမည္ေပါက္ဂရံ/ဘိုးဘြား ေတြလုပ္လာလိမ့္မယ္။ ဒီလိုလုပ္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူေတြ/SME ေတြအတြက္မ်ားစြာအဆင္ေျပလာမွာျဖစ္သလို ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္ကလဲ အခြန္ေတြမ်ားစြာရလာပါလိမ့္မယ္။

ယခုလက္ရွိအေျခအေနကေတာ့ ျပည္သူအမ်ားစုဟာ အရပ္စာခ်ဳပ္ေတြနဲ႔သာအမ်ားစုရွိေနၾကၿပီး အမည္ေဖာက္ဖို႔ လုပ္သူအရမ္းနည္းပါးျခင္းဟာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႉအျငင္းပြါးမႉေတြအထိပါကူးစက္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီထက္ပိုဆိုးတာက တခိ်ဳ႕ေသသာသြားတယ္ သူ႔ေျမကြက္သူ နာမည္ေပါက္ပိုင္ဆိုင္မသြားၾကပါဘူး။

ဒါေတြဘာေၾကာင့္လဲ ဘယ္သူေတြေၾကာင့္လဲ ဘယ္ဥပေဒေတြေၾကာင့္လဲ ဘာေတြျပန္ျပင္သင့္သလဲ ဘယ္လိုျမန္ေအာင္ လုပ္သင့္လဲ အစိုးရဘက္က ဥပေဒေရးရာေကာ္မတီေတြျပန္စိစစ္သင့္ၿပီ လူေတြေၾကာင့္လား မူေတြေၾကာင့္လား ျပန္စိစစ္ပါ။ ျပည္သူေတြက အစိုးရဌာနေတြအေပၚ ဒီလိုကိစၥေလးေတြကအစ အယံုအၾကည္ပ်က္ေစတယ္။

လႊတ္ေတာ္ဘက္က လိုအပ္တဲ့ဥပေဒ နည္းဥပေဒေတြကို ျပန္လည္စိစစ္ၿပီး ယခုထက္ပိုမိုျမန္ဆန္တဲ့နည္းေတြစဥ္းစားသင့္တယ္။ တျခားသူထံမွဝယ္ယူၿပီး အမည္ေပါက္လုပ္ငန္းစဥ္အနည္းငယ္ေျပာျပပါမယ္။

၁-ေျမစာရင္းမွာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ေျမပံုကူး(ကြင္းဆင္း)

၂-အခြန္ရံုးမွာအခြန္ေဆာင္

၃-ေျမစာရင္းမွာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္

၄-ေျမငွားဂရံ/ဘိုးဘြား ေလွ်ာက္ဖို႔ ေျမပံုထပ္ကူး

၅-ေျမငွားဂရံအတြက္ခ႐ိုင္ေထြအုပ္ရံုးမွာေလွ်ာက္

၆-ခ႐ိုင္ေထြအုပ္က ၿမိဳ႕နယ္ေထြအုပ္ကိုကြင္းဆင္းဖို႔ျပန္ခ်

၇-ၿမိဳ႕နယ္ေထြအုပ္မွကြင္းဆင္း

၈-ၿမိဳ႕နယ္ေထြအုပ္မွ သတင္းစာမွာကန္႔ကြက္သူရွိမရွိ ၁၄ ရက္ေၾကာ္ျငာ

၉-ေျမစာရင္းကို ဂရံအတြက္အမည္ေပါက္ေျမပံုထုတ္ရန္ ေထြအုပ္ကျပန္ပို႔

၁၀-ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ခ႐ိုင္ရံုးျပန္တက္ အမႉတြဲစံုရင္ ခ႐ိုင္ဥကၠဌ (ေကာလိပ္ေတာ္အရာရွိ) လက္မွတ္ထိုး

အမေလး ေရးရတာေတာင္ေမာတယ္ တကယ္ အဲဒီအဆင့္ေတြကိုလက္ေတြ႕လုပ္ၾကည့္ပါ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ လကၡနာေရးသံုးပါးကိုအစံုအလင္ေတြျ႔မင္ရမွာပါ။ ဒီအဆင့္ ၁၀ ခုကိုအခိ်န္ဘယ္ေလာက္ ၾကာႏိုင္လဲဆိုတာ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ပါ။ ဒါေတြဟာတကယ့္ အမွန္တရားေတြပါ။ ဒီလိုေရးျခင္းဟာ သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြကို ထိခိုက္နစ္နာေစလိုလို႔မဟုတ္ပါဘူး။ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ဘယ္လိုျမန္ေအာင္ခ်ံဳ႕ႏိုင္မလဲ ဝိုင္းဝန္းစဥ္းစားႏိုင္ေအာင္ပါ။

ဝမ္းမစေတာ့ႏိုင္ရင္ေတာင္ တူးစေတာ့ေလာက္ဆိုမဆိုးဘူး။ အခုက ၁၀ ဆင့္ေလာက္လုပ္ရမဲ့ကိစၥဟာ တကယ္စိတ္ပ်က္စရာႀကီးပါ။ ကဲ ဘယ္လိုျမန္ေအာင္လုပ္သင့္လဲ ဘယ္နည္းဥပေဒကၾကန္႔ၾကာေစလဲ။ ဘယ္သူေတြေၾကာင့္လဲ အေျဖရွာၾကရေအာင္ဗ်ာ

(မွတ္ခ်က္) က်ြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လက္ေတြ႕လုပ္ေနတာပါ။

ညီညီေအာင္ (ျပည္)

(Unicode Version)

ပြည်သူတွေ ဘာကြောင့် မြေဂရံ/အမည်ပေါက် လုပ်ဖို့စိတ်ပျက်ကြတာလဲ

ရက်စွဲ (23-11-2018)

(ဒီလိုရေးခြင်းဟာ သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကို ထိခိုက်နစ်နာစေလိုလို့မဟုတ်ပါဘူး။ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ဘယ်လိုမြန်အောင်ချုံ့နိုင်မလဲ ဝိုင်းဝန်းစဉ်းစားနိုင်အောင်ပါ)

မြေဂရံတခုလုပ်ရင် အချက်အလက်ဘယ်လောက်ပဲပြည့်စုံပါစေ လုပ်ငန်းစဉ်ကိုနားလည်နေတာတောင် (မြေပုံကူး အခွန်ဆောင် စာချုပ်ချုပ် မြေပုံထပ်ကူး ဂရံ/ဘိုးဘွားလျှောက်)အစအဆုံး မြေစာရင်းဌာန၊ အခွန်ရုံး ၊ ထွေအုပ်ဌာန ဒီရုံးသုံးခု အတက်အဆင်းဟာ ၄/၅/၆ လကြာတတ်တာ သဘာဝတခုလားတောင်မေးရပါတော့မယ်

ဒါကြောင့်တချို့ပြည်သူတွေ ဘာဂရံမှမလုပ်ပဲ စာချုပ်လေးတွေပဲကိုင်ထားကြတာပါ။ တကယ်တော့ ဂရံမလုပ်ပဲထားခြင်းဟာ နိုင်ငံတော်အတွက် ဂရံအခွန်တွေအများကြီးနစ်နာပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ကျွှန်တော်ခန့်မှန်းကြည့်တာ အမှန်တကယ်မြေယာပိုင်ဆိုင်မှူ ၂၀ ရာနှူန်းလောက်သာ အမည်ပေါက်ဂရံ/ဘိုးဘွား/၃ခ/ပုံစံ ၇ တွေရှိကြမှာပါ။

ကျန် ၈၀ ရာနှူန်းဟာ ရုံးကိစ္စတွေနားမလည်လို့မလုပ်ကြသလို ရုံးတွေရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အရမ်းကြာမြင့်မှူတွေကို စိတ်ပျက်သူတွေများလှပါတယ်။ နိုင်ငံတော်အတွက် ၈၀ ရာနှူန်းသော မြေခွန်တွေအရမ်းနစ်နာပါတယ်။ ဒါအပြင် မိမိတို့လို SME လုပ်ငန်းများအသက်ရှင်ဖို့လိူအပ်သော ငွေအရင်အနှီးအတွက် ချေးငွေများလျှောက်ထားရာတွင် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှူလိုအပ်ပြန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် SME သမားတွေဟာ မဖြစ်မနေ မြေပိုင်ဆိုင်မှူလုပ်ကြပါတယ်။

တချို့SME တွေဟာ မြေပိုင်ဆိုင်မှူမရှိလို့ချေးငွေမရကြပြန်ဘူး ဒီအတွက်လုပ်ငန်းတွေတိုးတက်သင့်သလောက်မတိုးတက်နိုင်ပါဘူး။ သူတို့ဟာပိုင်ဆိုင်မှူမရှိတာ မလုပ်လို့မရှိတာထက် လုပ်ရမှာကြောက်ကြလိူ့ပါပဲ။ ရုံးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ယခုထက်ပိုမိုမြန်ဆန်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရင် ပြည်သူတွေပိုမိုယုံကြည်ပြီး အမည်ပေါက်ဂရံ/ဘိုးဘွား တွေလုပ်လာလိမ့်မယ်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းဖြင့် ပြည်သူတွေ/SME တွေအတွက်များစွာအဆင်ပြေလာမှာဖြစ်သလို နိုင်ငံတော်ဘက်ကလဲ အခွန်တွေများစွာရလာပါလိမ့်မယ်။

ယခုလက်ရှိအခြေအနေကတော့ ပြည်သူအများစုဟာ အရပ်စာချုပ်တွေနဲ့သာအများစုရှိနေကြပြီး အမည်ဖောက်ဖို့ လုပ်သူအရမ်းနည်းပါးခြင်းဟာ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှူအငြင်းပွါးမှူတွေအထိပါကူးစက်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီထက်ပိုဆိုးတာက တချို့သေသာသွားတယ် သူ့မြေကွက်သူ နာမည်ပေါက်ပိုင်ဆိုင်မသွားကြပါဘူး။

ဒါတွေဘာကြောင့်လဲ ဘယ်သူတွေကြောင့်လဲ ဘယ်ဥပဒေတွေကြောင့်လဲ ဘာတွေပြန်ပြင်သင့်သလဲ ဘယ်လိုမြန်အောင် လုပ်သင့်လဲ အစိုးရဘက်က ဥပဒေရေးရာကော်မတီတွေပြန်စိစစ်သင့်ပြီ လူတွေကြောင့်လား မူတွေကြောင့်လား ပြန်စိစစ်ပါ။ ပြည်သူတွေက အစိုးရဌာနတွေအပေါ် ဒီလိုကိစ္စလေးတွေကအစ အယုံအကြည်ပျက်စေတယ်။

လွှတ်တော်ဘက်က လိုအပ်တဲ့ဥပဒေ နည်းဥပဒေတွေကို ပြန်လည်စိစစ်ပြီး ယခုထက်ပိုမိုမြန်ဆန်တဲ့နည်းတွေစဉ်းစားသင့်တယ်။ တခြားသူထံမှဝယ်ယူပြီး အမည်ပေါက်လုပ်ငန်းစဉ်အနည်းငယ်ပြောပြပါမယ်။

၁-မြေစာရင်းမှာ စာချုပ်ချုပ်ဖို့မြေပုံကူး(ကွင်းဆင်း)

၂-အခွန်ရုံးမှာအခွန်ဆောင်

၃-မြေစာရင်းမှာ စာချုပ်ချုပ်

၄-မြေငှားဂရံ/ဘိုးဘွား လျှောက်ဖို့ မြေပုံထပ်ကူး

၅-မြေငှားဂရံအတွက်ခရိုင်ထွေအုပ်ရုံးမှာလျှောက်

၆-ခရိုင်ထွေအုပ်က မြို့နယ်ထွေအုပ်ကိုကွင်းဆင်းဖို့ပြန်ချ

၇-မြို့နယ်ထွေအုပ်မှကွင်းဆင်း

၈-မြို့နယ်ထွေအုပ်မှ သတင်းစာမှာကန့်ကွက်သူရှိမရှိ ၁၄ ရက်ကြော်ငြာ

၉-မြေစာရင်းကို ဂရံအတွက်အမည်ပေါက်မြေပုံထုတ်ရန် ထွေအုပ်ကပြန်ပို့

၁၀-နောက်ဆုံးအဆင့် ခရိုင်ရုံးပြန်တက် အမှူတွဲစုံရင် ခရိုင်ဥက္ကဌ (ကောလိပ်တော်အရာရှိ) လက်မှတ်ထိုး

အမလေး ရေးရတာတောင်မောတယ် တကယ် အဲဒီအဆင့်တွေကိုလက်တွေ့လုပ်ကြည့်ပါ အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ လက္ခနာရေးသုံးပါးကိုအစုံအလင်တွြေ့မင်ရမှာပါ။ ဒီအဆင့် ၁၀ ခုကိုအချိန်ဘယ်လောက် ကြာနိုင်လဲဆိုတာ ခန့်မှန်းတွက်ချက်ပါ။ ဒါတွေဟာတကယ့် အမှန်တရားတွေပါ။ ဒီလိုရေးခြင်းဟာ သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကို ထိခိုက်နစ်နာစေလိုလို့မဟုတ်ပါဘူး။ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ဘယ်လိုမြန်အောင်ချုံ့နိုင်မလဲ ဝိုင်းဝန်းစဉ်းစားနိုင်အောင်ပါ။

ဝမ်းမစတော့နိုင်ရင်တောင် တူးစတော့လောက်ဆိုမဆိုးဘူး။ အခုက ၁၀ ဆင့်လောက်လုပ်ရမဲ့ကိစ္စဟာ တကယ်စိတ်ပျက်စရာကြီးပါ။ ကဲ ဘယ်လိုမြန်အောင်လုပ်သင့်လဲ ဘယ်နည်းဥပဒေကကြန့်ကြာစေလဲ။ ဘယ်သူတွေကြောင့်လဲ အဖြေရှာကြရအောင်ဗျာ

(မှတ်ချက်) ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လုပ်နေတာပါ။

ညီညီအောင် (ပြည်)

ကမ႓ာေပၚက အႀကီးဆံုး ၾကာပင္