စိတ္ဖိစီးမႈနဲ႔ ပူပန္မႈ ေၾကာင့္ၾကမႈ ဖယ္ရွားေပးမယ့္ လြယ္ကူ ရုိးရွင္းေသာ နည္းလမ္းေလး

စိတ္ဖိစီးမႈနဲ႔ စိတ္ပူပန္ေၾကာင့္ၾကမႈေတြဆုိတာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ လူေနမႈဘဝရဲ႕ ေရွာင္လြဲလုိ႔ မရတဲ့ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ တစ္ခု ျဖစ္ေနပါျပီ။ နိစၥဓူဝ ဒီျပသနာေတြရင္ဆုိင္ျခင္းက တကယ္ ေျခကုန္လက္ပန္း က်ေစႏုိင္ပါတယ္။

ကံအားေလွ်ာ္စြာနဲ႔ပဲ ရုိးရွင္းေပမယ့္ တကယ္ ထိေရာက္တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းေလး တစ္ခုရိွပါတယ္။ ၅ မိနစ္အတြင္း မိမိစိတ္ဖိစီးမႈကို ၄၄% ရာခုိင္ႏႈန္း သက္သာရာရေစျပီး ၅ မိနစ္အတြင္း အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရရိွေစႏုိင္မယ့္ ေလ့က်င့္ခန္းေလးတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

ညာဘက္ ႏွာေခါင္းေပါက္ကို လက္မနဲ႔ ဖိထားျပီး ေလ ဝင္/ထြက္ေပါက္ ပိတ္ေအာင္ ဆက္ဖိထားရပါမယ္။ ဘယ္ဘက္ ႏွာေပါက္ကတဆင့္ ေလ ရွဴသြင္း၊ ထုတ္ လုပ္ေပးပါ။ ျပီးေတာ့ ဘယ္ဘက္ ႏွာေခါင္းေပါက္ကို ပိတ္ျပီး ညာဘက္ႏွာေခါင္းေပါက္နဲ႔ အဲဒီနည္းအတိုင္း အသက္ျပင္းျပင္း ရွဴသြင္း၊ ထုတ္ ျပန္လုပ္ ေပးပါ။

ဒီေလ့က်င့္ခန္းကို ဘယ္ဘက္ ႏွာေခါင္းေပါက္ နဲ႔ ညာဘက္ ႏွာေခါင္းေပါက္ကို တလွည့္စီ ဖိပိတ္ျပီး ၅ မိနစ္ လုပ္ေပးရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီရုိးရွင္းတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းကို ေန႔တုိင္း အဆက္မျပတ္ လုပ္ေပးမယ္ဆုိပါက မ်ားစြာ ေနသာထုိင္သာ ပုိရိွလာမွာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Source : Trend Myanmar

ကမ႓ာေပၚက အႀကီးဆံုး ၾကာပင္