မိေက်ာင္း အစစ္ျဖင့္ သူေသကိုယ္ေသ နပမ္းလံုးရေသာ ဇတ္ဝင္ခန္းကို ႐ိုက္ကူးခဲ့တဲ့ တစ္ခ်ိန္က မင္းသား တစ္ခ်ိန္က ျမန္မာ့႐ုပ္႐ွင္ေလာကတြင္ မိေက်ာင္းအစစ္ျဖင့္ သူေသကိုယ္ေသ နပမ္းလံုးရေသာ ဇတ္ဝင္ခန္းကို ရိုက္ကူးခဲ့တဲ့ မင္းသားတစ္လက္ ရွိခဲ့ဖူးသည္။ သူကေတာ့ တစ္ခ်ိန္က နာမည္ေက်ာ္ မင္းသားျဖစ္တဲ့ မင္းသားခ်စ္ေ႐ႊ ျဖစ္ပါသည္။ ဒါရိုက္တာ ေအဝမ္းဦးတင္ေမာင္ ရိုက္ကူးေသာ နီလာေရာင္ ဇာတ္ကားတြင္