အေမရိကန္နိုုင္ငံ အိုုကလာဟိုုးမား ျပည္နယ္ က အထက္တန္းေက်ာင္း ဆရာမဟာ ေက်ာင္းသားငယ္ေတြကိုု ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္ျပီး သူမနဲ ့ ကာမ ဆက္ဆံေနတာကိုု အာဏာပိုုင္ေတြက ေဖၚထုုတ္ ဖမ္းဆီးလိုုက္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အသက္ ၂၂ ႏွစ္ရွိ အိမ္ေထာင္သည္ေက်ာင္းဆရာမ ဟာ Yukon အထက္တန္းေက်ာင္းမွာ သိပၸံဘာသာ သင္ၾကားေပးေနသူ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမရဲ ့တပည့္