အလြယ္ကူ အရုိးရွင္းဆုံး ေဆးနည္းေလးကုိ မ်ွေဝေပးလုိက္ပါတယ္။ ႐ွားေစာင္းလက္ပတ္ကို မီးဖုတ္စားပါ။ ️ေသြးဝမ္းသြားျခင္းကို ယူပစ္သလို ေပ်ာက္ကင္းၿပီး အတြင္း လိပ္ေခါင္းေရာဂါ အျမစ္ျပတ္ ေပ်ာက္ကင္းေစပါတယ္။ ။ ကိုယ့္ဆရာ ေတာ္ တစ္ပါးျဖစ္ေနလို႔ အခုခ်က္ခ်င္း လုပ္ေပးတာပါ။ ကိုယ့္ဦးဇင္းေတြ အတြက္ေတာ့ အခ်ိန္မေရြး သန္းေခါင္ေက်ာ္ လာခိုင္းလည္း လုပ္ေပးမွာပါ။ ️ဦးဇင္းေတြ ေနမေကာင္းရင္ ကိုယ္ျဖစ္ေနသလို