ရာသီအလိုက် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ စတင်စိုက်ပျိုးသင့်တဲ့ အချိန်

ရာသီအလိုက် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ စတင်စိုက်ပျိုးသင့်တဲ့ အချိန်

အပင်စိုက် ဝါသနာပါသူများအတွက် ရာသီအလိုက် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ စတင်စိုက်ပျိုးသင့်တဲ့ အချိန်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

(၁) ဗူး… ကဆုန် မှ…နယုန်လအတွင်း။
(၂) သခွား… တန်ခူး မှ…နယုန်လအတွင်း။
(၃) ပဲတောင့်ရှည်… တန်ခူး မှ…ဝါခေါင်လအတွင်း။
(၄) ခဝဲ… တန်ခူး မှ…နယုန်လအတွင်း။
(၅) ငရုတ်… ကဆုန်မှ…သီတင်းကျွတ်အတွင်း။
(၆) ခရမ်းချဉ်သီး တော်သလင်းမှ…တန်ဆောင်မုန်းအတွင်း။
(၇) ချဉ်ပေါင် တန်ခူးမှ…ဝါဆိုလအတွင်း။
(၈) ရုံးပတီ ကဆုန်မှ…နယုန်လအတွင်း။
(၉) ကော်ဖီထုပ်တော်သလင်းမှ…တန်ဆောင်မုန်းအတွင်း။
(၁၀) ဆလပ်တော်သလင်းမှ…တပို့တွဲလအတွင်း။
(၁၁) ခရမ်းသီးကဆုန်မှ…နယုန်လအတွင်း။(၁၂) မုံလာဥဖြူတော်သလင်းမှ…နတ်တော်လအတွင်း။

Credit: ဦးစစ်