တစ်ဧက ဝဥအပင် ဘယ်လောက် စိုက်ဝင်မလဲလို့ လာမေးနေကြတဲ့ မိတ်ဆွေများအတွက်

အစ်ကိုရေ တစ်ဧက ဝဥအပင် ဘယ်လောက် စိုက်ဝင်မလဲလို့ ခဏ ခဏ လာမေးနေကြတဲ့ မိတ်ဆွေများအတွက်

“မြေဧက ဖွဲ့နည်း – တွက်နည်းများ” (SV)

* တစ် ဧက = ၄၃၅၆၀ စတုရန်းပေ
တစ် ဟက်တာ = ၂.၄၇ ဧက
တစ် စတုရန်းမိုင် = ၆၄၀ ဧက

* လေးနားညီ စတုရန်း=
အလျား ၂၀၈.၇၁ ပေ x အနံ ၂၀၈.၇၁ ပေ။

* နှစ်နားညီ စတုဂံ = လျားxနံ ÷ 43560

* နှစ်နားပြိုင် တြာဗီဇီယံ =
ပြိုင်နား နှစ်ခုပေါင်း ÷၂ x နံ ÷ 43560

* တြိဂံ = ၀.၅xအခြေxအမြင့် ÷ 43560

* ထောင့်မှန် တြိဂံ –
အခြေxအမြင့် = ရလာဒ် ÷ ၂ ÷ 43560

* စက်ဝိုင်း –
အချင်းဝက်x အချင်းဝက်x 3.1416 ÷ 43560
(သို့)
စက်ဝိုင်း –
အချင်းxအချင်းx .၇၈၅၄ ÷ 43560

* ပုံသေ မြှောက်ကိန်း ၀.၇၈၅၄
၀.၇၈၅၄ သည် ပိုင်ကိန်း ၃.၁၄၁၆ ကို
(အနားလေးဖက်) ၄ နှင့်စားပြီး စတုရန်းကွက် ဖေါ်သည်။

အနားငါးမျက်နှာ ၆မျက်နှာနှင့် အနားများစွာ =
စတုဂံ စတုရန်း တြိဂံစသည် အကွက်စိပ် ပြီးတွက်
ရလာဒ်အားလုံးကိုပေါင်း၍ ၄၃၅၆၀ ဖြင့်စား။

“ခြံမြေကွက်အကျယ်အဝန်းအရ စိုက်ပင် တွက်နည်း”
============================
( ဒေါက်တာချစ် စိုက်ပျိုးရေး စာအုပ်မှ…. )

* (၁) လျား x နံ ရှိ စိုက်ပင် အရေအတွက်ကို မြှောက်။

* (၂) ခြံကွက်၏ လျား x နံ မြှောက်ကိန်း ÷
ပင်ခြား ကွာဝေးမြှောက်ကိန်း

မြေကွက် လျား ၃၀၀ x နံ၂၀၀ = ၆၀၀၀၀ စတုရန်းပေ
သစ်ပင် ၁၂ ပေခြား စိုက်လျှင် ၁၂ x ၁၂ = ၁၄၄
၆၀၀၀၀ ÷ ၁၄၄ = ၄၁၆ ပင်

ဖိုခနောက်ဆိုင်စိုက်လျှင် ၁၅% အပိုထွက်မည်
၄၁၆ x .၁၅ = ၆၂
၄၁၆ + ၆၂= ၄၇၈ ပင်

* ( ၃) ဧကပြည့် ( ၁ ဧက ) တွက်လျှင်

စိုက်ပင်အကွာအဝေး နှစ်ခုမြှောက်ကိန်း နှင့် ၄၃၅၆၀ ကိုစား။
စိုက်ပင်ကွာဝေး ၁၉ x ၁၉ = ၃၆၁
၄၃၅၆၀ ÷ ၃၆၁ = ၁၂၀

ဖိုခနောက်ဆိုင်စိုက်လျှင်
၁၂၀ x .၁၅ = ၁၈ ပင်ပိုထွက်
၁၂၀ + ၁၈ = ၁၃၈ ပင်

(ဝင်းမြင့် တွက်နည်း – ၁၀၀ စာအုပ်မှ …)

Credit To >>> Original Writer