အိမ်ဆောက်မည့် သူများအတွက် ကုန်ကျမည့် အုတ်ခဲ၊ အုတ်စီနည်း တွက်နည်း

အုတ်စီရာတွင် ဘိလပ် မြေနှင့် အုတ် ကုန်ကျတာလေးတွေကို ဝါသနာပါတဲ့ စိတ်ဝင်စားသူ များအတွက် ပြန်တင်ပေးတာပါ။

၉” လက်မ အုတ်ရိုးစီရာတွင် (၁၀×၁၀) ပတ်လည် တစ်ကျင်း စီရာတွင် အုတ်အလုံးရေ = ၁၀၄၀ ခဲ

အလျား = ၂၆ ခဲ၊ အနံ = ၄၉ ခဲ။

၂၆×၄၀ = ၁၀၄၀ ခဲ ကုန်ပါတယ်။ (၄”လက်မခွဲ ) အုတ်စီရာတွင် ကုန်ကျ နည်းပါ တစ်ခါတည်း တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။

(၁၀×၁၀) ပတ်လည် ၄”လက်မခွဲ အုတ်စီရာတွင် အလျား=၁၃ခဲ ၅မူး။ ၅မူးဆိုတာကတော့ အုတ်တစ်လုံးကို တစ်ကျပ်လို့ သဘောထားပြီး တစ်ကျပ် ရဲ နှစ်ပိုင်း တစ်ပိုင်းကို ၅မူးလို့ သက်မှတ်ပါတယ်။

အနံ (မြင့်) ၄၀ ခဲ

၁၃/၅×၄၀ = ၅၄၀ ကုန်ပါတယ်။

၉” လက်မအုတ် ရိုးနစ်ကျင်းစီရာတွင် ဘိလပ်မြေ ၁×၄ အချိုး ၆ အိပ် ကုန်ပါတယ်။ ၄”လက်မခွဲ တစ်ကျင်း အုတ်စီရာတွင် ၁×၄ အချိုး ဘိလပ်မြေ ၂အိပ်နှစ်အိပ်တစ်ပိုင်း ကုန်ပါတယ်။

၉” လက်မအုတ် ရိုးစိရာတွင် အလွှားမထက်ရာအောင် ‘စုံ,မ ခွဲခြားစီတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါမှ ဒမ် နှစ်လွှား = စုံနစ်လွှား ထပ်မှာမဟုတ်ပါ။

၃-၅-၇-၉ မ, ဂဏန်း များတွင် ဒမ်စီပြီးသွားရရပါမည်။ ၂-၄-၆-၈,စုံ ဂဏန်း များတွင် အကွက်ဖော်ပြီးစီးသွားရပါမည်။ အုတ်တွေကြားမှာ မာဆလာ ၅ မူး ပုံမှန်ရှိရပါမည်။ ဒါမှခိုင်ခန့်ပြီးကြည့်လိုက်ရုံနှင့် အမြင်ကောင်းကောင်းရှိပါသည်။

နောက်ပြီး ဂျပန်ကွက် တရုပ်ကွက်လို့ အကွက်ရိုက်ကြတာ နှစ်မျိုးခွဲခြားထားပါတယ်။ ဂျပန် ကွက်တွင် အလျား ၂ခဲ အနံ၂ခဲ ပုံမှန် သွားရပါသည်။

တရုပ်ကွက်တွင် အဲလိုမဟုတ်တော့ပါ အလျား ၂ ခဲ အနံ ၁ ခဲ ဖြစ်ပါတယ် ခိုင်ခံနိုင်ခြင်းကတော့ ဂျပန်ကွက် နှင့် စီသွားပြီး အလျား ၂ ခဲ၊ အနံ ၂ခဲ စီရင်ပိုခိုင်ပါတယ်။

ပညာဆက်လက်မျှဝေပေးနိုင်သည်။

Credit : မူရင်းရေးသားသူ