အုတ်စီ ကျောက်လောင်း ဘိလပ်မြေ သံချောင်း သစ် တွက်နည်း

မြေကြီး ၁ ကျင်း = ၁၀ ပေ ပတ်လည် × ၁ ပေ အနက်
10 ‘ × 10 ‘ × 1 ‘ = 100 ကုဗပေ = 1 ကျင်း

☘️ကျောက်လောင်း –
10 ‘ × 10 ‘ × 1 ‘ = 100 cft = 1 sud
Slab ( 6 ” ထုအောက် ) –
10 ‘ × 10 ‘ = 100 sft = 1 sud
အလျား × အနံ × အမြင့် = ၁၀၀ = ၁ ကျင်း
၅၀ = ကျင်းဝက်
၂၅ = ကျင်းတစ်မတ်

၄.၅ လက်မ ( ၄ ခွဲ ) – နံရံ အုတ်စီ ၊ ဆေးသုတ် ၊ အမိုးမိုး ၊ ကြွေပြားကပ်
4.5 ” အုတ်ရိုး –
10 ‘ × 10 ‘ = 100 sft = 1 sud
1 ကျင်း = အုတ် ၅၅၀
( 1 : 4 = ဘိလပ်မြေ 2.7 အိတ် : သဲ 11 အိတ် )

၉ လက်မ ( ကိုး ) – အုတ်ဖိနပ် ၊ ကွန်ကရစ်လောင်း ၊ မြေကြီးတူး
9 ” နှင့်အထက် အုတ်ရိုး –
10 ‘ × 10 ‘ × 1 ‘ = 100 cft = 1 sud
1 ကျင်း = အုတ် ၁၃၅၀
( 1 : 4 = ဘိလပ်မြေ 6 အိတ် : သဲ 28 အိတ် တစ်မတ် )

ဘိလပ်မြေ ၁ အိတ် = ၅၀ ကီလို
အိတ် ၂၀ = ၁ တန်

1 : 3 : 6 = ဘိလပ်မြေ + သဲ + ကျောက်
ဘိလပ်မြေ ၁ အိတ်ပေါ် မူတည်တွက် ။

ဘိလပ်မြေ တွက်နည်း
1 : 3 : 6 = ( ဘိလပ်မြေ ) ၁၃ အိတ် : သဲ ကျင်းဝက် : ကျောက် ၁ ကျင်း
1 : 2 : 4 = ( ဘိလပ်မြေ ) ၁၈ အိတ် : သဲ ကျင်းဝက် : ကျောက် ၁ ကျင်း
1 : 1 : 1/2 ( 1 : 1 : 5.3 ) = ( ဘိလပ်မြေ ) ၂၅ အိတ် : သဲ ကျင်းဝက် : ကျောက် ၁ ကျင်း

သံချောင်း Size = ပေ ၄၀ ၊ ၁၂ မီတာ
၃၉ ပေ ၆ လက်မ ( မှန် )

1 တန် – ၁၀ မီလီ ၃ မူး ( ၃/၈ ) – ပေ ၄၀ အရှည် – ၁၃၅ ချောင်း
၁၂ မီလီ ၅ မူး ( ၁/၂ ) – ၈၈ ချောင်း
၁၆ မီလီ ၆ မူး ( ၅/၈ ) – ၅၃ ချောင်း
၂၀ မီလီ ၃ မတ် ( ၃/၄ ) – ၃၃ ချောင်း
၂၅ မီလီ ကျပ်လုံး ( ၁ ) – ၂၁ ချောင်း

သစ်
1 ” × 1 ” ပတ်လည် တစ်တန် = 7200 ‘ ပေ
2 ” × 1 ” = 3600 ‘ ပေ
2 ” × 2 ” = 1800 ‘ ပေ
3 ” × 1 1/2 ” = 1600 ‘ ပေ
3 ” × 2 ” = 1200 ‘ ပေ
4 ” × 2 ” = 900 ‘ ပေ
5 ” × 2 ” = 720 ‘ ပေ
6 ” × 2 ” = 600 ‘ ပေ

Credit : မူရင်းရေးသားသူ