စိုက်သင့်သော ဂမုန်းနှင့် မစိုက်သင့်သော ဂမုန်းများ (ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန်)

စိုက်သင့်သော ဂမုန်းနှင့် မစိုက်သင့်သော ဂမုန်းများ (ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန်)

ဂမုန်းဟူသောအမည်မှာ ဥရှိသော အပင်ငယ်များစွာတို့ကို ခြုံ၍ခေါ်သော အမည်ဖြစ်ပြီး ကျာက်ကျမ်း ၊ ဂမုန်းကျမ်းနှင့် ကဝေသာရကျမ်း တို့တွင် ဂမုန်းမျိုးပေါင်း ( ၁ဝ၉ ) မျိုးရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

စိုက်သင့်သော ဂမုန်း ( ၃၇ ) မျိုး

( ၁ ) အိမ်တွင်းမင်္ဂလာဂမုန်း
( ၂ ) ရှင်သူငယ်ဂမုန်း
( ၃ ) ငှက်ပျောရှင်သူငယ်ဂမုန်း
( ၄ ) ရှင်သူငယ်ဂမုန်း ( အနီ )
( ၅ ) ပြည်လုံးချမ်းသာဂမုန်း
( ၆ ) ရတနာဂမုန်း
( ၇ ) ဒေါင်းဂမုန်း ( အဖို၊အမ )
( ၈ ) ကွင်းထိုးဂမုန်း
( ၉ ) ဇော်ဂျီမုတ်ဆိတ်ဂမုန်း
( ၁၀ ) ဘောဂကြီးဂမုန်း
( ၁၁ ) ဘောဂလေးဂမုန်း
( ၁၂ ) အင်းဂမုန်း
( ၁၃ ) လဝန်းဂမုန်း ( အဖို၊အမ )
( ၁၄ ) ပတ္တမြားဂမုန်း
( ၁၅ ) ပြောက်ကလေးဂမုန်း
( ၁၆ ) စီးပွားဂမုန်း
( ၁၇ ) ကိုယ်ရံကြီးဂမုန်း
( ၁၈ ) မြွေနိုင်ဂမုန်း
( ၁၉ ) ဟင်္သာဂမုန်း
( ၂၀ ) ချိုးဂမုန်း
( ၂၁ ) ငုံးဂမုန်း
( ၂၂ ) သူတော်ကြီးဂမုန်း
( ၂၃ ) ဂမုန်းပလ္လင်ဆင့် ( အဖြူ၊အနီ )
( ၂၄ ) ဂမုန်းနီ
( ၂၅ ) ဂမုန်းနက်
( ၂၆ ) ချမ်းသာကြီးဂမုန်း
( ၂၇ )သူကြွယ်ဂမုန်း
( ၂၈ ) သူရဿတီဂမုန်း
( ၂၉ ) ဂမုန်းစေတီ
( ၃၀ ) ဆရာကြီးဂမုန်း
( ၃၁ ) ဆရာမကြီးဂမုန်း
( ၃၂ ) ရှင်ပျံဂမုန်း
( ၃၃ ) ရှင်သီဝလိဂမုန်း
( ၃၄ ) မယ်တော်ကြီးဂမုန်း
( ၃၅ ) ခတ္တာဖြူဂမုန်း
( ၃၆ ) ကျီးဂမုန်း( အဖို၊အမ )
( ၃၇ ) ဣစ္ဆာသယကျီးမင်းဂမုန်းများတို့ ဖြစ်ကြပါတယ် ခင်ဗျာ။

မစိုက်သင့်သော ဂမုန်း ( ၇ ) မျိုး

( ၁ ) နန်းထိုင်ဘီလူးဂမုန်း
( ၂ ) ဆင်ဂမုန်း
( ၃ ) ကုမုဒကြာဂမုန်း
( ၄ ) ဇော်မဂမုန်း
( ၅ ) မြွေဂမုန်း
( ၆ ) ဗေဒါဂမုန်း
( ၇ ) ဆင်စွယ်ဂမုန်းများတို့ ဖြစ်ကြပါတယ် ခင်ဗျာ။

Credit : တော်၀င်ပန်း မြေယာရှုခင်း